Regulamin Hostelu

INFORMACJE OGÓLNE

Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

RECEPCJA HOSTELU, TEL: 100

Pracownicy recepcji służą Państwu pomocą. Udzielą oni wszelkich informacji na temat hostelu, atrakcji turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych i imprez.

DOBA NOCLEGOWA

Doba noclegowa rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu. Hostel może przedłużyć dobę w miarę dostępności pokoi. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 22:00 dnia poprzedzającego termin najmu pokoju. Rozliczenie usług noclegowych następuje w recepcji.

Hostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelu, wyrządzając szkodę w mieniu hostelu, na osobie gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie hostelu.

ZAKAZ PALENIA
W hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążenie kosztami.

ZAKAZ PRZEBYWANIA ZWIERZĄT
Hostel nie przewiduje możliwości przebywania zwierząt na terenie obiektu.

CISZA NOCNA
Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 7:00.

BUDZENIE
Informujemy Państwa o możliwości budzenia telefonem przez recepcję, tel. 100.

PARKING
Parking samochodowy jest niestrzeżony, bezpłatny. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do gościa hostelu.

PŁATNOŚĆ
Hostel przyjmuje wpłaty gotówkowe w PLN oraz wpłaty kartą płatniczą lub kredytową.

INTERNET
Każdy pokój wyposażony jest w bezprzewodowe łącze internetowe. Internet bezprzewodowy – WiFi dostępny jest również nieodpłatnie na terenie całego hostelu.

PRANIE, PRASOWANIE
Hostel „FORTIS” nie prowadzi usług pralniczych. Mogą Państwo jednak nieodpłatnie skorzystać z deski do prasowania oraz żelazka. W tym celu prosimy o kontakt z recepcją, tel. 100.

PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W HOSTELU
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hostel przechowuje pozostawione przedmioty przez okres 1 miesiąca.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zgłosić szkodę recepcji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

KARTA HOSTELU
Koszt zniszczenia lub zgubienia karty hostelu wynosi 40 zł.

ŚNIADANIE
Zapraszamy na śniadanie do restauracji od godz. 7:00 do godz. 10:30.

Fortis — Hostel klasy Hotel — Ostrołęka