Ogoszenie postępowania sprzedaży ADM.ZP.2.26.77.2023

Fortis — Hostel klasy Hotel — Ostrołęka