Ogłoszenie postępowania sprzedaży ADM.ZP.2.26.86.2023

Fortis — Hostel klasy Hotel — Ostrołęka