Miejski Zarząd Obiektów Sportowo — Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

RODO

Dane kontaktowe do administratora Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych
Miasto Ostrołęka – Miejski Zarząd Obiektów
Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce
Dyrektor Arkadiusz Dobkowski

ul. gen. Józefa Hallera 10

07 – 410 Ostrołęka

Tel.: 29 760 68 68

E-mail: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl, arkadiusz.dobkowski@mzostiit.ostroleka.pl
Piotr Podedworny

Pl. Gen. J. Bema 1

07 – 400 Ostrołęka

Tel.: 29 764 63 58

E-mail: iod@um.ostroleka.pl

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce wywiązując się z przepisów prawa, a dokładniej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, publikuje poniżej klauzule informacyjne stosowane w różnych procesach przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULE INFORMACYJNE

  • Autor wpisu: Zofia Skoczeń
  • Data publikacji: 2019-12-05 (13:29:42)
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-16 (12:40:05)
  • ...Mariusz Czuba
  • 948