Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie W sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 1/2022 do Regulaminu Organizacyjnego MZOSTiIT

Fortis — Hostel klasy Hotel — Ostrołęka