Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie organizacji stałego dyżuru Dyrektora na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MZOSTiIT

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w MZOSTiIT

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie W sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 1/2022 do Regulaminu Organizacyjnego MZOSTiIT

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie zmiany czasy pracy

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie skrócenia czasu pracy

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie powołania składu osobowego Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej oraz określenia zakresu jej działania

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie: przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny przydatności zasobów znajdujących się w magazynach MZOSTiIT

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie: wprowadzenie Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie: wprowadzenie procedur i szczególnych zasad funkcjonowania MZOSTiIT

Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie Kontroli Zarządczej w MZOSTiIT

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu stwierdzającego posiadaną wiedzę na stanowisko urzędnicze kierownicze dla Pana Mariusza Szafaryna

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników MOSiR w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOSiR.

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie powołania składu osobowego Komisji inwentaryzacyjnej oraz określenia zakresu jej działań.

Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce dot. powołania komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandytatów na stanowisko urzędnicze Referent ds. obsługi księgowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie powołania stałej komisji do odbioru wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w ramach planu finansowego jednostki.

Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15 marca 2023 roku wprowadzającego Regulamin wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce i powołania stałej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie skrócenia czasu pracy.

Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce dot. procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie wyborów Przedstawiciela Pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 6 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na zakup okularów oraz szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy.

Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2023 dotyczące procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Ośrodku Sportu  Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie powołania Komisji Socjalnej w MOSiR w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie skrócenia czasu pracy.

Zarządzenie  nr 7/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w trybie wnioskowym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

 

 

  • Autor wpisu: Mariusz Czuba
  • Data publikacji: 2022-06-13 (07:35:35)
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-09 (11:01:13)
  • ...Mariusz Czuba
  • 894