Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Sprzedaż drewna iglastego i liściastego – 189,21 m3

Ogłoszenie postępowania sprzedaży ADM.ZP.2.26.10.2024
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Wzór umowy
Zał. nr 3 – Dokumentacja fotograficzna

 

 

  • Autor wpisu: Mariusz Czuba
  • Data publikacji: 2024-02-16 (13:33:36)
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 (07:13:30)
  • ...Mariusz Czuba
  • 115