Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

RODO

Dane kontaktowe do administratora Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych

Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ostrołęce
Dyrektor Arkadiusz Dobkowski

ul. gen. Józefa Hallera 10

07 – 410 Ostrołęka

Tel.: 29 760 68 68

E-mail: sekretariat@mosir.ostroleka.pl, arkadiusz.dobkowski@mosir.ostroleka.pl

Ryszard Moskalik

ul. gen. Józefa Hallera 10

07 – 410 Ostrołęka

Tel.: 604-594-183

E-mail: iod@mosir.ostroleka.pl
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce wywiązując się z przepisów prawa, a dokładniej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, publikuje poniżej klauzule informacyjne stosowane w różnych procesach przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna proces kandydatów w procesie rekrutacyjnym
Klauzula informacyjna realizowana wobec osób biorących udział w zamówieniu publicznym lub zapytaniu ofertowym
Klauzula informacyjna wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
Klauzula informacyjna wobec pracowników zatrudnionych na umowę cywilno – prawną
Klauzula informacyjna wobec osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna wobec osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej
Klauzula informacyjna wobec praktykantów i stażystów
  • Autor wpisu: Mariusz Czuba
  • Data publikacji: 2019-12-05 (13:29:42)
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-06 (09:07:13)
  • ...Mariusz Czuba
  • 1504